Veibygging

Andre tjenester
Grunnarbeid tomt
Vann og avløp
Utomhus
Massetransport
Veibygging

Trenger du vei til hytta, skal det bygges en ny eller utbedre en eksisterende fylkesveg? Alt utifra hvordan du ønsker at sluttproduktet skal bli, kan det benyttes ulike fremgangsmåter for å bygge vei. Vi i Hole Graveservice kan påta oss ulike typer veiarbeid, og sørger for å følge standard prosedyre som er gitt av vegvesen eller kommune, slik at du som kunde kan være sikker på at arbeidet som er gjort er riktig utført. Som fagpersoner er vi også opptatt av å følge de gjeldende lover og regler som gjelder for det spesifikke området. I tillegg til veibygging, kan vi også bistå deg med reasfaltering om det skulle ha oppstått skader ved eksisterende asfalt.

Husk at du alltid må søke hos kommunen eller statens vegvesen om du skal gjøre endringer eller bygge en ny vei. Etterarbeid ved feil eller mangler i søknad kan ofte sette andre deler av prosjektet på vent.

Bestill befaring