Massetransport

Andre tjenester
Grunnarbeid tomt
Veibygging
Vann og avløp
Utomhus
Massetransport

Har du et byggeprosjekt som krever transport av masser? Som en del av arbeidet som blir utført på et anlegg, kan vi i Hole Graveservice også tilby å kjøre bort masser som blir til overs, samt tilføre masser som skal brukes under byggearbeidet. Trenger du bortkjøring av masser, kan vi i Hole Graveservice ta med oss alt av rene masser til deponi. Rene masser vil være; anleggsjord, vekstjord, universal jord, grus, stein og plenjord. Vi kjører også andre type masser på forespørsel.

Bestill befaring