Grunnarbeid tomt

Andre tjenester
Veibygging
Vann og avløp
Utomhus
Massetransport
Grunnarbeid tomt

Helt på starten av et byggeprosjekt er det mye som må være på plass, slik at det videre arbeidet går som planlagt - også kjent som grunnarbeid. Skal du utbedre et tomtearealet, kan det være flere ting i terrenget som kan by på utfordringer. Dette kan vi i Hole Graveservice hjelpe deg med. Vi utfører grunnarbeid for tomter i alle størrelser, fra hyttetomter til industribygg.

Planering av tomten kan kreve alt fra sprenging, graving, transport av masser internt på området og bortkjøring av overskuddsmasser. Når man skal klargjøre en tomt er det ofte behov for større maskiner som gravemaskin og lastebiler for å kunne utføre det nødvendige arbeidet. I noen tilfeller kan det være behov for å sette opp en støttemur for å utjevne høydeforskjeller. I andre tilfeller kan det være aktuelt å bruke massene som allerede er tilgjengelig på tomten til å gjøre mindre terrengjusteringer. Er det derimot snakk om større terrengarronderinger vil det kanskje være behov for eksterne masser for å kunne innfri dine ønsker. Bruker du oss, finner vi de beste løsningene for din tomt.

Før arbeidet begynner er det viktig at vi blir enige om hvilke tjenester som skal inngå i arbeidet. Dette er for å unngå at det oppstår uenigheter dersom det skulle dukke opp uventede elementer i terrenget som skal utarbeides. Uventede elementer kan for eksempel dreie seg om endrede forutsetninger i grunn eller utførelse.

Bestill befaring